ZAPRAWA DO KLINKIERU NANOTECH 131

 Zaprawa murarska na bazienanotechnlogii do murowania elementów klinkierowych, przygotowana fabrycznie wpostaci suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, trasureńskiego, specjalnych domieszek poprawiających właściwości użytkowe orazzmniejszających ryzyko wystąpienia przebarwień. Dostępna w 6 kolorach. Pozarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o konsystencji gęstoplastycznej. Postwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Stosowanie tej zaprawy wydatnie zmniejszaryzyko powstawania wykwitów i białych zacieków na powierzchni zaprawy orazelementów klinkierowych.

 Skład: cement hutniczy, wypełniaczemineralne, mielony tras reński, domieszki modyfikujące na bazie nanotechnologii

Gęstośćnasypowa suchej mieszanki: ok. 1,65 g/cm3

Gęstość objętościowa stwardniałejzaprawy: ok. 1,80 g/cm3

Wytrzymałośćna ściskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymałość na zginanie po 28dniach: 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowanapodciąganiem kapilarnym: ≤ 0,05 kg/m²√min

Przepuszczalność pary wodnej μ (wartość tabelaryczna): 15/35

Wytrzymałość spoiny (wartośćtabelaryczna): ≥0,15MPa

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 1,17 W/m*K

Reakcja na ogień: Klasa A1

Uziarnienie: 0–2 mm

Zawartość chlorków: 0,01%Cl

Temperatura stosowania (powietrza, materiałów, wody):+5˚C do + 25˚C

Proporcje mieszania z wodą: ok. 2,9litra wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia pozarobieniu wodą: ok. 2 godziny w temperaturze +20oC i wilgotnościpowietrza ok. 60%; ok. 30 minut w temperaturze otoczenia powyżej +25°C

Kolory:szary, grafit, czarny, brązowy, ceglasty, piaskowy

 Zaprawa przeznaczona jest dopełnospoinowego murowaniacegieł klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowegospoinowania. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.Umożliwia zachowanie jednolitej barwy spoin.

Worek 25kg

KREISEL

KREISEL

ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
61 846 79 00   sekretariat@kreisel.pl; poznan@kreisel.com.pl
www.kreisel.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.