TYNK WAPIENNY 923

Tynk RenowacyjnyWapienny 923 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych (wapnaoraz cementu), drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych, włókien oraz dodatkówmodyfikujących. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, wysoką przyczepnością ihydrofobowością. Po stwardnieniu wodo – i mrozoodporny. Nieogranicza paroprzepuszczalnoci.

Skład: wapno, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, włókna,dodatki modyfikujace

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok.1,45 g/cm3

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy:ok.1,50 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:kategoria CSI

Przyczepność do podłoża i symbol modelupęknięcia: 0,1 MPa; FP: B

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: ≤ 23

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K

Reakcja na ogień: Klasa A1

Uziarnienie:do 0,5 mm

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: ok. 6,0 litrów wody na 30 kg zaprawy

Minimalna grubość warstwy: 10mm

Czasprzydatności do użycia po zarobieniu wodą: do 120min. (wtemperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%)

Zużycie: ok.13 kgzaprawy na 1 m2/1cm warstwy

 Tynk Renowacyjny Wapienny 923 jest warstwą wykończeniową w systemietynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach średnio i nisko  obciążonych działaniem soli. W przypadkunakładania na tynk podkładowy 920 można go stosować także w miejscach o średnimi wysokim obciążeniu solą.  Dużaporowatości  sprawia, że przejmuje imagazynuje sole migrujące z podłoża, a dzięki dodatkom hydrofobizującymogranicza przenikanie wilgoci do podłoża. Produkt szczególnie polecany dorenowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładaniaagregatem tynkarskim (z podwójnym systememmieszającym np. DUO-MIX firmy M-TEC) jak i ręcznie.

Worek 30kg

KREISEL

KREISEL

ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
61 846 79 00   sekretariat@kreisel.pl; poznan@kreisel.com.pl
www.kreisel.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.