Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS to gęsta masa powłokowa SBS przeznaczona wyłącznie do zabezpieczania fundamentów.

szczegóły: www.fundament.icopal.pl

wygląd zewnętrzny i konsystencja: barwa czarna bez widocznych zanieczyszczeń, w temp + 23 +/- 2st C powinien sie łatwo rozprowadzać po podłożu

spływność w temp +90 +/-2st C przy kącie nachylenia 45st w czasie 5h - niedopuszczalne spływanie masy

giętkość przy przeginaniu na walcu 30 mm w temp -15 stC - niedpuszczalne powstawanie rys i pęknięć

temperatura zapłonu : 31 st C

zawartość wody : 0,5%

Ilość puszek na palecie: 33

Waga palety brutto: 10 litrów: 730 kg

Zdolność klejenia do papy: nie mniej niz 150 N

 

szczegóły: www.fundament.icopal.pl

Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS stosuje się na zimno po uprzednim zagruntowaniu zabezpieczanego podłoża za pomocą preparatu gruntujacego Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. Służy do wykonywania zabezpieczen powłokowych części podziemnych obiektów budowlanych, takich jak ściany, ławy fundamentowe i inne elementy budowlane stale zagłębione w gruncie. Produkt należy stosować w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywołującej parcia hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku. Nie należy stosować do konserwacji pokryć dachowych, klejenia pap asfaltowych ani do wykonywania powłok hydroizolacyjnych wylewek betonowych. Utworzona przez Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS powłoka o łącznej grubości ok. 1,5 mm chroni konstrukcje budowlane zagłębione w gruncie przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. Powłoka jest odporna na działanie kwaśnych opadów, słabych kwasów oraz ługów. Modyfi kacja asfaltu kauczukiem SBS zwiększa radykalnie odporność wykonanej powłoki na starzenie, ewentualne ruchy podłoża oraz umozliwia stosowanie w.obniżonych temperaturach.

Sposób stosowania

Produkt należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstępnie zagruntowane podłoże modyfi kowanym roztworem asfaltowym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. Prace należy wykonywać na suchym podłożu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy tez mgły. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać, nie rozcienczając za pomocą rozpuszczalników organicznych. Po otwarciu całość opakowania nalezy zuzyc z.uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwosc zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosic cienkimi warstwami. Kazda nastepna warstwe mozna nanosic na poprzednia po jej całkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24h – czyli okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powłoka wykazuje powierzchniowa kleistosc ale nie jest brudzaca. Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne uzyskuje sie juz przy dwóch naniesionych warstwach. Kazda nastepna warstwa poprawia zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni. Naniesienie zbyt grubych warstw Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS moze skutkowac sciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni moga tworzyc sie pecherze. Nie ma  przeciwskazan do przyklejania styropianu na wyschnieta powłoke po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).

Magazynowanie

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od zródeł ciepła i.ognia.

Wydajność:

ok. 0,7 kg/m2 dla jednej cienkiej warstwy w zaleznosci od stanu i rodzaju podłoza oraz temperatury aplikacji.

20 kg

ICOPAL

ICOPAL

ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola
43 823 41 11   marketing.pl@icopal.com
www.icopal.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.