MOCNY BETON B-20 - zaprawa cementowa

 Zaprawa budowlana w postacifabrycznie przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania cementowych podkładówpodłogowych i elementów betonowych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę,łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Skład:cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość nasypowa: ok. 1,7g/cm³

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:≥ 16MPa

Wytrzymałośćna zginanie po 28 dniach: ≥ 4MPa

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN13813 CT-C16-F4

Środki gruntujące:  GRUNTOLIT-W 301

Temperatura stosowania (powietrza,podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: ok.3,5 lna 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia pozarobieniu wodą: ok. 1 godzina

Możliwość wchodzenia: po48 godzinach (przy temperaturze +20°C)

Minimalna grubość warstwy: 25 mm

Maksymalna grubość warstwy: 60 mm

Zużycie: ok. 20 kg/m2 na1 cm grubości warstwy zaprawy

Możliwość układania warstwokładzinowych: po ok. 4 tygodniach i wilgotności ≤2% w przypadku płytekceramicznych i wilgotności ≤1,5% w przypadku parkietów, paneli, itp.

Zaprawa przeznaczona jest dowykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem ominimalnej grubości 25mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej ominimalnej grubości 35mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach naspoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacjiprzeciwwilgociowej. Z zaprawytej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowiebądź w ogrodzie. Nadaje się do kotwienia słupków ogrodzeniowych. 

Worek 25kg

KREISEL

KREISEL

ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
61 846 79 00   sekretariat@kreisel.pl; poznan@kreisel.com.pl
www.kreisel.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.