FERMACELL Vapor

Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL Vapor dzięki specjalnemu kaszerowaniu na tylnej stronie płyty przepuszczalność pary wodnej zostaje zredukowana w takim stopniu, że nie trzeba montować dodatkowych warstw nieprzepuszczających pary wodnej w konstrukcjach ścian szkieletowych. Równocześnie zostają zachowane wspaniałe właściwości oryginalnej płyty gipsowo- włóknowej FERMACELL jako płyty biologicznie neutralnej o właściwościach przeciwpożarowych odpowiedniej również do pomieszczeń wilgotnych

 Grubość płyty 12,5 mm 15 mm

Wymiary 3000x 1250 x 12,5 mm lub 3000x1250x 15 mm

Szt./paleta 40 szt./ lub Szt./paleta 35 szt

Masa/m² ≈ 15 kg ≈ 18 kg

Ilość/paleta 150,00m² / 131,25m²

Ekwiwalenty oporu dyfuzyjnego pary wodnej warstwy powietrzao określonej grubości – Sd >3m

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,32 W/mK

Charakterystyczna pojemność ciepła c 1,1 kJ/kgK

- wewnętrzne poszycie lub jako okładziny dla wszystkich  typowych konstrukcji w szkielecie drewnianym.

- konstrukcje ścian zewnętrznych z lub bez powierzchniinstalacyjnej od strony pomieszczenia i od strony zewnętrznej z odpowiednim bezpośrednim poszyciem lub elewacją ochronną, np. z FERMACELL Powerpanel, lub z dopuszczonym systemem zespolonym izolacjitermicznej.

- konstrukcje stropów i dachów

FERMACELL

FERMACELL

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
22 645 13 38-39   fermacell-pl@xella.com
www.fermacell.pl www.budowaniedoskonale.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.