Akryl lekki szpachlowy

Szybkoschnąca, super lekka szpachla akrylowa o doskonałej przyczep­no­ścido płyty gipsowo-kar­tonowej, tyn­ków gipso­wych i tradycyj­nych oraz wszelkichpod­łoży poro­watych stoso­wanych w budownictwie. Nie za­wiera rozpuszczal­ników,nie kurczy się i nie pęka. Daje się szlifować i malo­wać już po ok. 20minutach. Do zastoso­wań wewnętrznych.

 

  • Wypełnianie iwyrównywanie ubytków, szczelin i rys w sufitach i ścianach w systemach suchejzabudowy, 
  • maskowanie wkrętów iinnych łączników mechanicznych,
  • bezskurczowe spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie spoinwokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, itp.

SOUDAL

SOUDAL

ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki , 05-152 Czosnów
22 785 90 40   soudal@soudal.pl
www.soudal.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.