Akryl do płyt G-K

Uszczelniacz na bazie dys­persjiakrylowych o dosko­nałej przyczepno­ści do wszelkich pod­łoży po­rowa­tych stoso­wanychw budow­nic­twie: płyt gip­sowo-karto­nowych i tyn­ków gipso­wych, cegły,betonu, drewna, kamie­nia, alumi­nium, itp. Nie za­wiera roz­puszczalni­ków inie wy­dziela przy­krego zapachu podczas wysychania. Po utwardzeniu daje sięmalo­wać i nie prze­barwia powłok malarskich. Do zastosowań we­wnętrznych.