AKRYL BŁYSKAWICZNY EXPRESS

innowacyjny uszczel­niaczakrylowy  dający się obrabiać i malowaćjuż po 10 minutach. Dzięki znakomitej przy­czepności do typo­wych podłoży porowatych:cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartono­wych – nieza­stą­pionyprzy wszelkich we­wnętrz­nych pracach wykończeniowych

 

  • Maskowanie szpar ipęknięć w betonie, murze  i tynku,
  • spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych,wypełnianie szczelin  przy listwach, pa­rapetachi panelach dekoracyjnych na ścianach i sufitach,
  • spoinowanie fug o ruchomości maksy­malnie do 15 %.

SOUDAL

SOUDAL

ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki , 05-152 Czosnów
22 785 90 40   soudal@soudal.pl
www.soudal.pl

Powyższe informacje są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.