Składy należące do Grupy PSB, łącznie w skali kraju, obsługują stale kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich firm budowlanych. Są to klienci, którzy od lat zapewniają niemal połowę przychodów naszej sieci. Ich potrzeby i proces obsługi jest zupełnie inny od potrzeb klientów indywidualnych. 

We współpracy firmy kupieckiej z firmą budowlaną bardzo ważne są relacje personalne, wypracowywane często przez wiele lat. W centrach PSB-Profi kładziemy nacisk na ofertę najbardziej znanych i najlepszych marek producenckich w Polsce. Są to sprawdzeni, wieloletni Partnerzy Grupy PSB gwarantujący jakość wytwarzanych przez siebie materiałów i technologii oraz zapewniających odpowiednie wsparcie szkoleniowe i doradcze. Celem Profi jest tak sprawna obsługa zamówień klientów, aby pobyt przedstawicieli firm budowlanych w PSB-Profii ograniczać do niezbędnego minimum, a tym samym zapewnić go więcej na pracę na budowie. Typowe centrum PSB-Profi posiada sklep samoobsługowy, specjalną strefę obsługi (fakturowanie, rozmowy handlowe, itp.), ekspozycje towarowe, pomocne przy różnego typu szkoleniach, nowoczesne place składowe oraz magazyny. W PSB-Profi staramy się optymalizować logistykę dostaw na budowę wg zasady just-in-time. Bardzo ważnym aspektem długofalowej współpracy z firmami budowlanymi są obszerne programy szkoleniowe i pokazy praktyczne, realizowane wraz z producentami oraz dodatkowe przywileje, jakie zapewniają specjalne programy lojalnościowe. 

W Profi nie ma artykułów dekoracyjnych, motoryzacyjnych, ogrodowych i chemii gospodarczej. Dominują profesjonalne narzędzia, odzież ochronna, a przede wszystkim materiały konstrukcyjne, izolacyjne, chemia budowlana, sucha zabudowa, stolarka.