Inspiracja: Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy w Mostach

Producent: ARMSTRONG

W dużej sali wykładowej, zawsze jest problem z akustyką pomieszczenia i nadmiernym pogłosem. Długie płyty Ultima+ Planks okazały się strzałem w dziesiątkę, pod względem akustycznym. Dzięki uzyskaniu wyższego poziomu pochłaniania dźwięku - głos prelegenta jest dobrze słyszany i jednocześnie nie jest zniekształcony przez nadmierny pogłos nawet w odległych częściach pomieszczenia, zaś tło akustyczne, hałasy ze strony audytorium są skutecznie tłumione. Większym problemem był montaż płyt i zakończenie sufitu podwieszanego po okręgu tak, aby odwzorować okrągły układ pomieszczenia. Firma Armstrong wykazała się jednak dużą elastycznością i wyprodukowała specjalne wygięte profile Axiom - idealnie dostosowane do projectu Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Mostach.